Länkar

Bengt Fahlanders Åkeri & Återvinningsanläggning AB

Transporter, Kranlyft, Lastväxlare, Liftdumprar, ADR-Transport, Kompaktlastare, Traktorgrävare,  Slamsug, Flyttningar, Matjord, Torvströ, Pellets

Uthyrning av: Sopcontainrar, Förrådscontainrar, Miljöcontainers